Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.38

Verš

sarvair upāyair hantavyaḥ
sambhoja-śayanāsanaiḥ
suhṛl-liṅga-dharaḥ śatrur
muner duṣṭam ivendriyam

Synonyma

sarvaiḥ — všemi; upāyaiḥ — prostředky; hantavyaḥ — musí být zabit; sambhoja — při jídle; śayana — při ležení; āsanaiḥ — při sezení; suhṛt-liṅga-dharaḥ — který se vydává za přítele; śatruḥ — nepřítel; muneḥ — velkého mudrce; duṣṭam — neovladatelné; iva — jako; indriyam — smysly.

Překlad

Stejně jako jsou neovládnuté smysly nepřáteli všech yogīnů věnujících se rozvíjení duchovního života, tak i Prahlāda, který vypadá jako přítel, je mým nepřítelem, protože ho nemohu ovládat. Z toho důvodu je nutné použít všech prostředků a tohoto nepřítele zabít, ať jí, sedí nebo spí.

Význam

Hiraṇyakaśipu chystal velký plán Prahlādovy smrti. Chtěl svého syna zabít tak, že mu nechá podat jed, až bude jíst, že ho nechá posadit do vroucího oleje nebo hodit pod nohy slona, až bude ležet. Rozhodl se tedy usmrtit své nevinné dítě, kterému bylo pouhých pět let, jen proto, že se chlapec stal oddaným Pána. Tak se neoddaní staví k oddaným.