Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.37

Verš

sva-karma tat kṛtaṁ rāmaḥ
pitre bhrātṛbhya eva ca
varṇayām āsa tac chrutvā
jamadagnir abhāṣata

Synonyma

sva-karma — své činnosti; tat — všechny ty skutky; kṛtam — které byly vykonány; rāmaḥ — Paraśurāma; pitre — svému otci; bhrātṛbhyaḥ — svým bratrům; eva ca — jakož i; varṇayām āsa — popsal; tat — to; śrutvā — když vyslechl; jamadagniḥ — Paraśurāmův otec; abhāṣata — promluvil.

Překlad

Paraśurāma popsal svému otci a bratrům, jak zabil Kārtavīryārjunu. Když Jamadagni vyslechl vyprávění o těchto skutcích, ke svému synovi promluvil.