Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.38

Verš

rāma rāma mahābāho
bhavān pāpam akāraṣīt
avadhīn naradevaṁ yat
sarva-devamayaṁ vṛthā

Synonyma

rāma rāma — můj milý synu Paraśurāmo; mahābāho — ó velký hrdino; bhavān — ty; pāpam — hříšné činy; akāraṣīt — spáchal jsi; avadhīt — zabil jsi; naradevam — krále; yat — který je; sarva-deva-mayam — vtělení všech polobohů; vṛthā — zbytečně.

Překlad

“Ó velký hrdino, můj milý synu Paraśurāmo, zbytečně jsi zabil krále, který je pokládán za vtělení všech polobohů, a spáchal jsi tak hřích.”