Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.36

Verš

na tad dānaṁ praśaṁsanti
yena vṛttir vipadyate
dānaṁ yajñas tapaḥ karma
loke vṛttimato yataḥ

Synonyma

na — ne; tat — tu; dānam — dobročinnost; praśaṁsanti — světci chválí; yena — kterou; vṛttiḥ — vlastní živobytí; vipadyate — je ohroženo; dānam — rozdávání milodarů; yajñaḥ — oběť; tapaḥ — askeze; karma — plodonosné činnosti; loke — v tomto světě; vṛttimataḥ — podle toho, nakolik se člověk dovede zaopatřit; yataḥ — tak.

Překlad

Učenci nechválí dobročinnost, která ohrožuje vlastní živobytí. Rozdávat milodary, provádět oběti, askezi nebo plodonosné činnosti může ten, kdo se dovede náležitě zaopatřit. (Pro toho, kdo není schopen se postarat sám o sebe, to nepřichází v úvahu.)