Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.35

Verš

niṣṭhāṁ te narake manye
hy apradātuḥ pratiśrutam
pratiśrutasya yo ’nīśaḥ
pratipādayituṁ bhavān

Synonyma

niṣṭhām — trvalý pobyt; te — tvůj; narake — v pekle; manye — myslím; hi — vskutku; apradātuḥ — toho, kdo nemůže splnit; pratiśrutam — co bylo slíbeno; pratiśrutasya — slibu, který složil; yaḥ anīśaḥ — ten, kdo není schopen; pratipādayitum — řádného splnění; bhavān — ty jsi tou osobou.

Překlad

Nebudeš schopen splnit svůj slib a myslím si, že za to tě čeká věčný pobyt v pekle.