Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.37

Verš

dharmāya yaśase ’rthāya
kāmāya sva-janāya ca
pañcadhā vibhajan vittam
ihāmutra ca modate

Synonyma

dharmāya — pro náboženství; yaśase — pro dobrou pověst; arthāya — pro zvětšení svého bohatství; kāmāya — pro zlepšení smyslového požitku; sva-janāya ca — a pro zajištění členů své rodiny; pañcadhā — pro těchto pět různých cílů; vibhajan — rozdělující; vittam — své nahromaděné jmění; iha — v tomto světě; amutra — v příštím světě; ca — a; modate — užívá si.

Překlad

Proto má člověk s plným poznáním rozdělit své nahromaděné jmění na pět dílů — na náboženství, dobrou pověst, bohatství, smyslový požitek a na zajištění členů své rodiny. Potom bude šťastný v tomto i příštím světě.

Význam

Má-li člověk peníze, śāstry přikazují, aby vše, co nahromadil, rozdělil na pět dílů — jeden díl připadne na náboženství, druhý na dobrou pověst, další na zvětšení bohatství, další na smyslový požitek a poslední na zajištění členů vlastní rodiny. V současnosti však lidé postrádají jakékoliv poznání a utrácejí všechny peníze jen na to, aby uspokojili svoji rodinu. Śrīla Rūpa Gosvāmī nás učil vlastním příkladem: padesát procent svého jmění použil pro Kṛṣṇu, dvacet pět procent pro sebe a dvacet pět pro členy své rodiny. Hlavním cílem každého člověka by měl být pokrok ve vědomí Kṛṣṇy, v čemž budou dharma, artha i kāma zahrnuty. Rovněž rodinní příslušníci však očekávají nějaký zisk, a proto i je by měl uspokojit částí majetku, který nahromadil. Tak zní pokyny śāster.