Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.9-12

Verš

yatra vidruma-sopānā
mahā-mārakatā bhuvaḥ
yatra sphāṭika-kuḍyāni
vaidūrya-stambha-paṅktayaḥ
yatra citra-vitānāni
padmarāgāsanāni ca
payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā
muktādāma-paricchadāḥ
kūjadbhir nūpurair devyaḥ
śabda-yantya itas tataḥ
ratna-sthalīṣu paśyanti
sudatīḥ sundaraṁ mukham
tasmin mahendra-bhavane mahā-balo
mahā-manā nirjita-loka eka-rāṭ
reme ’bhivandyāṅghri-yugaḥ surādibhiḥ
pratāpitair ūrjita-caṇḍa-śāsanaḥ

Synonyma

yatra — kde (v sídle krále Indry); vidruma-sopānāḥ — schodiště z korálu; mahā-mārakatāḥ — smaragdové; bhuvaḥ — podlahy; yatra — kde; sphāṭika — křišťálové; kuḍyāni — stěny; vaidūrya — z kamene vaidūrya; stambha — sloupů; paṅktayaḥ — řady; yatra — kde; citra — úžasné; vitānāni — baldachýny; padmarāga — zdobená rubíny; āsanāni — místa k sezení; ca — také; payaḥ — mléka; phena — pěna; nibhāḥ — stejně jako; śayyāḥ — lůžka; muktādāma — z perel; paricchadāḥ — s okraji; kūjadbhiḥ — s cinkajícími; nūpuraiḥ — zvonky na kotnících; devyaḥ — nebeské ženy; śabda-yantyaḥ — vydávající sladké zvuky; itaḥ tataḥ — sem a tam; ratna-sthalīṣu — na místech posázených drahokamy; paśyanti — vidí; su-datīḥ — s krásnými zuby; sundaram — překrásné; mukham — tváře; tasmin — v tom; mahendra-bhavane — sídle nebeského krále; mahā-balaḥ — nejmocnější; mahā-manāḥ — velmi přemýšlivý; nirjita-lokaḥ — ovládající každého; eka-rāṭ — mocný diktátor; reme — užíval si; abhivandya — uctívané; aṅghri-yugaḥ — jehož dvě nohy; sura-ādibhiḥ — polobohy; pratāpitaiḥ — souženými; ūrjita — nad očekávání; caṇḍa — krutá; śāsanaḥ — jehož vláda.

Překlad

Schody v Indrově sídle byly z korálu, podlaha se skvěla smaragdy nesmírné ceny, stěny byly z křišťálu a sloupy z kamene jménem vaidūrya. Úžasné baldachýny byly nádherně zdobené, místa k sezení byla posázená rubíny a hedvábné ložní prádlo, bílé jako pěna, zdobily perly. Tamní ženy, jež měly nádherné zuby a překrásné tváře, chodily po paláci s libozvučně cinkajícími zvonky na kotnících a viděly, jak se jejich krása zrcadlí v drahokamech. Polobozi však byli nesmírně sužováni a museli skládat poklony u nohou Hiraṇyakaśipua, který je bez jediného důvodu přísně trestal. Tak žil Hiraṇyakaśipu v paláci a krutě vládl všem.

Význam

Hiraṇyakaśipu měl na nebeských planetách takovou moc, že mu všichni polobozi s výjimkou Pána Brahmy, Pána Śivy a Pána Viṣṇua byli nuceni sloužit. Báli se jeho přísného trestu, kdyby ho neuposlechli. Śrīla Viśvanātha Cakravartī srovnává Hiraṇyakaśipua s Mahārājem Venou, který byl také ateistou a také pohrdal obřady uvedenými ve Vedách; Mahārāja Vena se však bál některých velkých mudrců, jako je Bhṛgu, zatímco Hiraṇyakaśipu vládl tak, že kromě Pána Viṣṇua, Pána Brahmy a Pána Śivy se každý bál jeho. Hiraṇyakaśipu se měl natolik na pozoru před tím, aby ho velcí mudrci jako Bhṛgu nespálili svým hněvem na popel, že askezí překonal jejich moc a dokonce i z nich učinil své podřízené. Je vidět, že i na vyšších planetárních soustavách, kam se lidé dostávají díky zbožným činnostem, působí asurové, jako byl Hiraṇyakaśipu, nepokoje. Nikdo ve třech světech nemůže žít v ničím nerušeném klidu a blahobytu.