Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.8

Verš

devodyāna-śriyā juṣṭam
adhyāste sma tri-piṣṭapam
mahendra-bhavanaṁ sākṣān
nirmitaṁ viśvakarmaṇā
trailokya-lakṣmy-āyatanam
adhyuvāsākhilarddhimat

Synonyma

deva-udyāna — slavné zahrady polobohů; śriyā — nádherou; juṣṭam — obohacený; adhyāste sma — zdržoval se v; tri-piṣṭapam — vyšší planetární systém, kde žijí různí polobozi; mahendra-bhavanam — palác Indry, nebeského krále; sākṣāt — přímo; nirmitam — postavený; viśvakarmaṇā — Viśvakarmou, slavným architektem polobohů; trailokya — všech tří světů; lakṣmī-āyatanam — sídlo bohyně štěstí; adhyuvāsa — žil v; akhila-ṛddhi-mat — vlastnící bohatství celého vesmíru.

Překlad

Hiraṇyakaśipu, jenž vlastnil veškeré bohatství, se usadil v nebesích, kde leží slavná zahrada Nandana, v níž nacházejí potěšení polobozi. Sídlil v nejhonosnějším paláci nebeského krále Indry, který osobně postavil architekt polobohů Viśvakarmā a který byl tak krásný, jako by v něm bydlela bohyně štěstí celého vesmíru.

Význam

Z tohoto popisu vyplývá, že všechny nebeské planety vyššího planetárního systému jsou miliónkrát bohatší než nižší planetární systém, kde žijeme my. Viśvakarmā, slavný nebeský architekt, se proslavil jako stavitel mnoha úžasných budov na vyšších planetách, kde je navíc i mnoho nádherných zahrad a parků, jež jsou popisovány slovy nandana-devodyāna, “zahrady skýtající požitek polobohům”. Tomuto popisu vyššího planetárního systému a jeho nádhery je třeba porozumět studiem autoritativních písem, jako je védská literatura. Teleskopy a ostatní nedokonalé vědecké přístroje k poznání vyšších planet nestačí. Jelikož takzvaní vědci mají nedokonalý zrak, potřebují tyto přístroje, ale ty jsou rovněž nedokonalé. Nedokonalí lidé používající nedokonalé, lidskou rukou vyrobené přístroje nedokáží vyšší planety náležitě vnímat. Přímé informace, získané z védské literatury, jsou však dokonalé. Tvrzení, že na jiných planetách než na Zemi neexistují honosná sídla, proto nemůžeme přijmout.