Skip to main content

Synonyma

akhila-dharma-bhāvanam
který je Pánem všech náboženských zásad či povinností lidské bytosti. — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.16
akrūra-bhavanam
do Akrūrova domu — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.12
ca ananya-bhāvānām
a plně oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.25
ananya-bhāvānām
kteří chovali výlučnou lásku — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.54
sat-asat-bhāva-bhāvanam
příčina mnohotvárnosti stvoření, příčina i důsledek stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.24
sva-bhavanam
vlastní paláce — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.30
do svého sídla — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.13
bhavanam
do paláce — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.58-59, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.14
dům — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.11
celý dům — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.20
do domu — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.43
sídla — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.36
domů — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.39
do sídla — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.31
paláce — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.7-8
palác — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.28
sídlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.52
rāja-bhavanam
do královského paláce — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.45-46
mahendra-bhavanam
palác Indry, nebeského krále — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.8
bhavānām
všech tvých inkarnací (jako Vasu) — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.12
bhāvanam
modelování podob — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.46
příčina. — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.76-77
viśva-bhāvanam
pro dobro vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.32
ātma-bhāvanam
který vytváří všechny živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.6
bhāvita-bhūta-bhāvanam
Jenž projevuje Své různé podoby pro uspokojení Svých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.18
bhāvanām
jež si osvojila náladu — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.16
bhāvānām
činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.17-18
všech prvků — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.49
situací — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.4
hmotných objektů — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.14-16
stavů existence — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.31
vĕcí, které existují — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.1
všech hmotných prvků — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.15
hmotných prvků (vesmírných, pozemských a atomických) — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.22
tĕchto stavů existence — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.7
eka-bhāvānām
s jednou podstatou — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.54
sarva-bhāvānām
všech druhů tvoření — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.113