Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.4

Verš

tad deva-helanaṁ tasya
dharmālīkaṁ sureśvaraḥ
ālakṣya tarasā bhītas
tac-chīrṣāṇy acchinad ruṣā

Synonyma

tat — to; deva-helanam — přestupek vůči polobohům; tasya — jeho (Viśvarūpy); dharma-alīkam — podvádějící co se týče náboženských zásad (předstíral, že je knězem polobohů, ale tajně jednal rovněž jako kněz démonů); sura-īśvaraḥ — král polobohů; ālakṣya — sledoval; tarasā — rychle; bhītaḥ — s obavami (že démoni získají moc díky Viśvarūpovým požehnáním); tat — jeho (Viśvarūpovy); śīrṣāṇi — hlavy; acchinat — sťal; ruṣā — rozzuřeně.

Překlad

Jednou se však nebeský král Indra dozvěděl, že Viśvarūpa polobohy tajně podvádí, když nabízí obětiny jménem démonů. Měl velké obavy, že ho démoni porazí, a rozzuřeně sťal Viśvarūpovi jeho tři hlavy.