Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.5

Verš

soma-pīthaṁ tu yat tasya
śira āsīt kapiñjalaḥ
kalaviṅkaḥ surā-pītham
annādaṁ yat sa tittiriḥ

Synonyma

soma-pītham — používaná na pití soma-rasy; tu — však; yat — která; tasya — jeho (Viśvarūpy); śiraḥ — hlava; āsīt — stala se; kapiñjalaḥ — koroptev druhu frankolín; kalaviṅkaḥ — vrabec; surā-pītham — používaná na pití vína; anna-adam — používaná na jedení; yat — která; saḥ — ta; tittiriḥ — obyčejná koroptev.

Překlad

Hlava, kterou Viśvarūpa používal na pití soma-rasy, se potom proměnila v kapiñjalu (frankolína, druh koroptve). Z hlavy, kterou používal na pití vína, se stal kalaviṅka (vrabec) a hlava používaná na jedení se proměnila v tittiri (obyčejnou koroptev).