Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.54

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktvā miṣatas tasya
bhagavān viśva-bhāvanaḥ
svapnopalabdhārtha iva
tatraivāntardadhe hariḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pokračoval; iti — takto; uktvā — když promluvil; miṣataḥ tasya — když jím (Dakṣou) byl pozorován; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; viśva-bhāvanaḥ — tvůrce vesmírného dění; svapna-upalabdha-arthaḥ — předmět viděný ve snu; iva — jako; tatra — tam; eva — jistě; antardadhe — zmizel; hariḥ — Pán, Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté, co stvořitel celého vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství, Hari, promluvil k Prajāpatimu Dakṣovi, okamžitě zmizel, jako by byl objektem viděným ve snu.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtvrté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Modlitby Haṁsa-guhya, které Pánu obětoval Prajāpati Dakṣa”.