Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.34

Verš

itthaṁ svabhartṛ-gaditaṁ bhagavan-mahitvaṁ
saṁsmṛtya vismita-dhiyo yama-kiṅkarās te
naivācyutāśraya-janaṁ pratiśaṅkamānā
draṣṭuṁ ca bibhyati tataḥ prabhṛti sma rājan

Synonyma

ittham — takové moci; sva-bhartṛ-gaditam — vysvětlené jejich pánem (Yamarājem); bhagavat-mahitvam — neobyčejná sláva Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho jména, slávy, podoby a vlastností; saṁsmṛtya — pamatující; vismita-dhiyaḥ — jejichž mysli byly ohromeny údivem; yama-kiṅkarāḥ — všichni služebníci Yamarāje; te — oni; na — ne; eva — vskutku; acyuta-āśraya-janam — toho, jehož útočištěm jsou lotosové nohy Acyuty, Pána Kṛṣṇy; pratiśaṅkamānāḥ — neustále se bojí; draṣṭum — pohlédnout; ca — a; bibhyati — mají strach; tataḥ prabhṛti — od té doby; sma — vskutku; rājan — ó králi.

Překlad

Když Yamadūtové slyšeli od svého vládce o neobyčejné slávě Pána a Jeho jména, slávy a vlastností, byli ohromeni údivem. Od té doby jakmile zahlédnou oddaného, dostanou strach a neodváží se na něho znovu pohlédnout.

Význam

Po této události již Yamadūtové neriskují přibližovat se k oddaným. Oddaný je pro Yamadūty velice nebezpečný.