Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.33

Verš

kṛṣṇāṅghri-padma-madhu-liṇ na punar visṛṣṭa-
māyā-guṇeṣu ramate vṛjināvaheṣu
anyas tu kāma-hata ātma-rajaḥ pramārṣṭum
īheta karma yata eva rajaḥ punaḥ syāt

Synonyma

kṛṣṇa-aṅghri-padma — lotosových nohou Pána Kṛṣṇy; madhu — med; liṭ — ten, kdo líže; na — ne; punaḥ — znovu; visṛṣṭa — již odřeknuté; māyā-guṇeṣu — v kvalitách hmotné přírody; ramate — chce si užívat; vṛjina-avaheṣu — co přináší utrpení; anyaḥ — jiné; tu — ovšem; kāma-hataḥ — okouzlený chtíčem; ātma-rajaḥ — hříšná nákaza srdce; pramārṣṭum — očistit; īheta — může vykonávat; karma — činnosti; yataḥ — po kterých; eva — vskutku; rajaḥ — hříšné jednání; punaḥ — znovu; syāt — objeví se.

Překlad

Oddaní, kteří vždy lížou med lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, se vůbec nestarají o hmotné činnosti, jež jsou vykonávány pod vlivem tří kvalit hmotné přírody a přinášejí jen utrpení. Nikdy se nevzdají Kṛṣṇových lotosových nohou a nikdy se k hmotným činnostem nevrátí. Jiní, kteří lpí na védských obřadech, protože zanedbali službu Pánovým lotosovým nohám a jsou okouzleni chtivými touhami, někdy provádějí odčinění, ale jelikož jejich očištění není úplné, vracejí se znovu a znovu k hříšnému jednání.

Význam

Povinností oddaného je zpívat Hare Kṛṣṇa mantru. Někdy možná zpívá s přestupky a někdy bez přestupků, ale přijme-li tento proces se vší vážností, dosáhne dokonalosti, které nelze dosáhnout prostřednictvím védských obřadů pro odčinění. Ti, kdo jsou připoutáni k védským obřadům, ale nevěří v oddanou službu, kdo doporučují odčinění, ale neoceňují zpívání Pánova svatého jména, nedosáhnou nejvyšší dokonalosti. Oddaní, kteří jsou zcela odpoutaní od hmotného požitku, se proto nikdy nevzdají vědomí Kṛṣṇy ve prospěch védských obřadů. Ti, kdo lpí na védských obřadech kvůli svým chtivým touhám, jsou znovu a znovu vystavováni utrpení hmotné existence. Mahārāja Parīkṣit jejich činnosti přirovnal ke koupeli slona (kuñjara-śauca).