Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.6.16

Verš

iti ha sma sakala-veda-loka-deva-brāhmaṇa-gavāṁ parama-guror bhagavata ṛṣabhākhyasya viśuddhācaritam īritaṁ puṁsāṁ samasta-duścaritābhiharaṇaṁ parama-mahā-maṅgalāyanam idam anuśraddhayopacitayānuśṛṇoty āśrāvayati vāvahito bhagavati tasmin vāsudeva ekāntato bhaktir anayor api samanuvartate.

Synonyma

iti — takto; ha sma — vskutku; sakala — všeho; veda — poznání; loka — všech lidí; deva — polobohů; brāhmaṇabrāhmaṇů; gavām — krav; parama — nejvyšší; guroḥ — pán; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; ṛṣabha-ākhyasya — Jehož jméno bylo Pán Ṛṣabhadeva; viśuddha — čisté; ācaritam — činnosti; īritam — nyní vyložené; puṁsām — každé živé bytosti; samasta — všechny; duścarita — hříšné činnosti; abhiharaṇam — ničí; parama — nejlepší; mahā — velké; maṅgala — přízně; ayanam — útočiště; idam — toto; anuśraddhayā — s vírou; upacitayā — rostoucí; anuśṛṇoti — naslouchá od autority; āśrāvayati — vypráví druhým; — nebo; avahitaḥ — pozorně; bhagavati — Nejvyšší Osobnost Božství; tasmin — Jemu; vāsudeve — Pánu Vāsudevovi, Pánu Kṛṣṇovi; eka-antataḥ — neochvějná; bhaktiḥ — oddanost; anayoḥ — obou skupin, posluchačů a vypravěčů; api — jistě; samanuvartate — skutečně začíná.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Pán Ṛṣabhadeva je Pánem všeho védského poznání, lidských bytostí, polobohů, krav a brāhmaṇů. Jeho čisté, transcendentální jednání, které ničí hříšné činnosti všech živých bytostí, jsem již vyložil. Toto vyprávění o zábavách Pána Ṛṣabhadeva je zdrojem všeho příznivého. Každý, kdo mu pozorně naslouchá nebo ho vypráví a kráčí přitom ve stopách ācāryů, nepochybně dosáhne čisté oddané služby u lotosových nohou Pána Vāsudeva, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Učení Pána Ṛṣabhadeva je určené pro lidi všech yug — Satya-yugy, Tretā-yugy, Dvāpara-yugy, a zvláště Kali-yugy. Tyto pokyny jsou tak mocné, že dokonce i v tomto věku Kali může člověk dosáhnout dokonalosti, bude-li je vysvětlovat v souladu s podáním ācāryů nebo jim s velkou pozorností naslouchat. Tímto způsobem dosáhne čisté oddané služby Pánu Vāsudevovi. Śrīmad-Bhāgavatam zaznamenává zábavy Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho oddaných, aby se ti, kdo o nich přednášejí či naslouchají, mohli očistit. Nityaṁ bhāgavata-sevayā. Oddaní by měli ze zásady neustále číst, přednášet a poslouchat Śrīmad-Bhāgavatam — je-li to možné, dvacet čtyři hodin denně. To doporučoval Śrī Caitanya Mahāprabhu. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ. Oddaný má buď zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, nebo číst Śrīmad-Bhāgavatam, a tak se snažit pochopit vlastnosti a pokyny Nejvyššího Pána, který se zjevil jako Pán Ṛṣabhadeva, Pán Kapila a Pán Kṛṣṇa. Tímto způsobem si začne být plně vědom transcendentální povahy Nejvyšší Osobnosti Božství. Jak uvádí Bhagavad-gītā, ten, kdo zná transcendentální povahu Pánova zrození a Jeho činností, bude vysvobozen z hmotných pout a vrátí se k Bohu.