Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.6.15

Verš

ko nv asya kāṣṭhām aparo ’nugacchen
mano-rathenāpy abhavasya yogī
yo yoga-māyāḥ spṛhayaty udastā
hy asattayā yena kṛta-prayatnāḥ

Synonyma

kaḥ — kdo; nu — vskutku; asya — Pána Ṛṣabhadeva; kāṣṭhām — příklad; aparaḥ — jiný; anugacchet — může následovat; manaḥ-rathena — myslí; api — dokonce; abhavasya — nezrozeného; yogī — mystik; yaḥ — který; yoga-māyāḥ — mystické dokonalosti yogy; spṛhayati — touží; udastāḥ — Ṛṣabhadevem odmítnuté; hi — jistě; asattayā — jako neskutečné; yena — kým (Ṛṣabhadevem); kṛta-prayatnāḥ — i když dychtivý sloužit.

Překlad

“Který mystický yogī dokáže byť jen v mysli následovat příklad Pána Ṛṣabhadeva, Jenž odmítl všechny druhy jógové dokonalosti, po kterých druzí yogīni tolik touží? Který yogī se může srovnávat s Pánem Ṛṣabhadevem?”

Význam

Yogīni obvykle touží po jógových dokonalostech, které se nazývají aṇimā, laghimā, mahimā, prākāmya, prāpti, īśitva, vaśitva a kāmāvasāyitā. Pán Ṛṣabhadeva však nikdy o takové hmotné věci neusiloval. Tyto dokonalosti (siddhi) jsou dary Pánovy iluzorní energie. Skutečným cílem jógového systému je dosáhnout přízně a útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, ale tento cíl je zastřený iluzorní energií yogamāyi. Takzvaní yogīni jsou proto okouzleni povrchními hmotnými dokonalostmi, jako je aṇimā, laghimā, prāpti a podobně. Obyčejní yogīni se tedy s Pánem Ṛṣabhadevem, Nejvyšší Osobností Božství, nemohou srovnávat.