Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.10

Verš

ko nv asya kīrtiṁ na śṛṇoty abhijño
yad-vikramocchiṣṭam aśeṣa-bhūpāḥ
lokāḥ sa-pālā upajīvanti kāmam
adyāpi tan me vada karma śuddham

Synonyma

kaḥ — kdo; nu — ale; asya — krále Pṛthua; kīrtim — slavné činy; na śṛṇoti — neposlouchá; abhijñaḥ — inteligentní; yat — jeho; vikrama — udatnost; ucchiṣṭam — zbytky; aśeṣa — nesčetní; bhūpāḥ — králové; lokāḥ — planety; sa-pālāḥ — s jejich polobohy; upajīvanti — zajišťují živobytí; kāmam — vytoužené předměty; adya api — až po; tat — to; me — mně; vada — prosím, pověz; karma — činnosti; śuddham — příznivé.

Překlad

Pṛthu Mahārāja vykonával tak slavné činy a byl ve svém způsobu vládnutí tak velkodušný, že všichni králové a polobozi na různých planetách dodnes kráčejí v jeho stopách. Kdo by nechtěl naslouchat o jeho věhlasných skutcích? Přeji si o Pṛthuovi Mahārājovi slyšet víc a víc, protože jeho činnosti jsou velice zbožné a příznivé.

Význam

Světec Vidura chtěl opakovaným nasloucháním o Pṛthuovi Mahārājovi dát příklad všem obyčejným králům a vládním představitelům, kteří by měli chtít znovu a znovu naslouchat o činnostech Pṛthua Mahārāje, aby také dokázali svědomitě vládnout svým královstvím či státům v zájmu míru a blahobytu všech lidí. V současné době bohužel nikdo nechce o Pṛthuovi Mahārājovi naslouchat či kráčet v jeho stopách, a proto žádný národ na světě není šťastný ani nedělá pokroky v duchovním poznání, přestože to je jediným cílem lidského života.