Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.11

Verš

maitreya uvāca
gaṅgā-yamunayor nadyor
antarā kṣetram āvasan
ārabdhān eva bubhuje
bhogān puṇya-jihāsayā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký světec Maitreya pravil; gaṅgā — řeka Ganga; yamunayoḥ — řeky Yamuny; nadyoḥ — těchto dvou řek; antarā — mezi; kṣetram — země; āvasan — tam žil; ārabdhān — předurčené; eva — jako; bubhuje — užíval; bhogān — štěstí; puṇya — zbožné činnosti; jihāsayā — aby zmenšil.

Překlad

Velký světec Maitreya řekl Vidurovi: Můj milý Viduro, král Pṛthu žil na území mezi dvěma velkými řekami, Gangou a Yamunou. Jelikož oplýval bohatstvím, zdálo se, že si užívá svého předurčeného štěstí, aby zmenšil výsledky svých minulých zbožných činností.

Význam

Pojmy “zbožné” a “bezbožné” se mohou týkat jedině činností obyčejné živé bytosti. Mahārāja Pṛthu však byl zplnomocněnou inkarnací Pána Viṣṇua, a reakcím za zbožné či bezbožné činnosti proto nepodléhal. Jak jsme již dříve vysvětlili, živá bytost, kterou Nejvyšší Pán zvláště zmocnil jednat za určitým účelem, se nazývá śaktyāveśa-avatāra. Pṛthu Mahārāja byl nejen śaktyāveśa-avatārem, ale také velkým oddaným. Oddaný nepodléhá reakcím za své minulé činy. V Brahma-saṁhitě je řečeno: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām — Nejvyšší Osobnost Božství odstraňuje výsledky minulých zbožných a bezbožných činností oddaných. Slova ārabdhān eva znamenají “jakoby získané minulými činy”, ale v případě Pṛthua Mahārāje nepřipadaly reakce za minulé činy v úvahu, a proto je zde použito slovo eva, aby se zdůraznil rozdíl oproti obyčejným osobám. V Bhagavad-gītě Pán říká: avajānanti māṁ mūḍhāḥ, což znamená, že lidé někdy mylně pokládají inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství za obyčejného člověka. Nejvyšší Bůh, Jeho inkarnace či Jeho oddaní se mohou vydávat za obyčejné lidi, ale nikdy by za ně neměli být považováni. A naopak; obyčejný člověk, jehož totožnost nedokládají autorizované výroky śāster a ācāryů, by neměl být považován za inkarnaci či oddaného. Sanātana Gosvāmī zjistil z śāster, že Pán Caitanya Mahāprabhu je přímou inkarnací Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, ačkoliv Pán Caitanya Sám tuto skutečnost nikdy neprozradil. Obecně se tedy doporučuje nepokládat ācāryu či gurua za obyčejného člověka.