Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.9

Verš

vidura uvāca
so ’bhiṣiktaḥ pṛthur viprair
labdhāśeṣa-surārhaṇaḥ
bibhrat sa vaiṣṇavaṁ tejo
bāhvor yābhyāṁ dudoha gām

Synonyma

viduraḥ uvāca — Vidura pravil; saḥ — on (král Pṛthu); abhiṣiktaḥ — když byl dosazen na trůn; pṛthuḥ — král Pṛthu; vipraiḥ — velkými mudrci a brāhmaṇy; labdha — dostal; aśeṣa — nesčetné; sura-arhaṇaḥ — dary od polobohů; bibhrat — rozšířil; saḥ — on; vaiṣṇavam — který získal od Pána Viṣṇua; tejaḥ — síla; bāhvoḥ — paže; yābhyām — jimiž; dudoha — využíval; gām — Zemi.

Překlad

Vidura pravil: Můj drahý brāhmaṇo Maitreyo, je nesmírně povzbuzující slyšet, že velcí mudrci a brāhmaṇové dosadili na trůn krále Pṛthua. Všichni polobozi ho obdarovali nesčetnými dary a on rozšířil svůj vliv díky tomu, že získal sílu osobně od Pána Viṣṇua. Velice tak zlepšil podmínky na Zemi.

Význam

Jelikož byl Pṛthu Mahārāja zplnomocněnou inkarnací Pána Viṣṇua a přirozeně i velkým vaiṣṇavou (oddaným Pána), byli s ním všichni polobozi spokojeni a obdarovali ho různými dary, které mu měly pomoci v zastávání jeho královské moci. Jeho korunovace se zúčastnili i velcí mudrci a světci. S jejich požehnáním tedy vládl Zemi a využíval jejích zásob k nejvyšší spokojenosti obyčejných lidí. To již bylo vysvětleno v minulých kapitolách, které popisují činnosti krále Pṛthua. Jak se ukáže v dalším verši, každá výkonná hlava státu má kráčet ve stopách Mahārāje Pṛthua a vzít si z něho příklad ve svém království. Tento postup je tak dokonalý, že jeho následováním bude každý šťastný, a všichni tak budou moci snadno vykonávat oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství bez ohledu na to, zda je hlavním výkonným představitelem král či prezident nebo zda je vláda monarchistická či demokratická.