Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.8

Verš

sūta uvāca
tad ādi-rājasya yaśo vijṛmbhitaṁ
guṇair aśeṣair guṇavat-sabhājitam
kṣattā mahā-bhāgavataḥ sadaspate
kauṣāraviṁ prāha gṛṇantam arcayan

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī pravil; tat — ta; ādi-rājasya — původního krále; yaśaḥ — sláva; vijṛmbhitam — vysoce kvalifikovaného; guṇaiḥ — vlastnostmi; aśeṣaiḥ — neomezenými; guṇa-vat — náležitě; sabhājitam — chváleného; kṣattā — Vidura; mahā-bhāgavataḥ — velký, svatý oddaný; sadaḥ-pate — vůdce velkých mudrců; kauṣāravim — Maitreyovi; prāha — řekl; gṛṇantam — když hovořil; arcayan — vzdal uctivé poklony.

Překlad

Sūta Gosvāmī pokračoval: Ó Śaunako, vůdce velkých mudrců, poté, co velký oddaný Vidura vyslechl Maitreyovo vyprávění o různých činnostech Mahārāje Pṛthua — plně kvalifikovaného a oslavovaného původního krále, který byl veleben po celém světě — velice pokorně Maitreyu Ṛṣiho uctil a položil mu následující otázku.