Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.7

Verš

sa evam ādīny anavadya-ceṣṭitaḥ
karmāṇi bhūyāṁsi mahān mahattamaḥ
kurvan śaśāsāvani-maṇḍalaṁ yaśaḥ
sphītaṁ nidhāyāruruhe paraṁ padam

Synonyma

saḥ — král Pṛthu; evam — takto; ādīni — od samého začátku; anavadya — velkodušný; ceṣṭitaḥ — vykonával mnohé činnosti; karmāṇi — činy; bhūyāṁsi — opakovaně; mahān — velké; mahat-tamaḥ — větší než největší; kurvan — vykonával; śaśāsa — vládl; avani-maṇḍalam — povrch Země; yaśaḥ — sláva; sphītam — rozšířená; nidhāya — získal; āruruhe — byl povýšen; param padam — k lotosovým nohám Nejvyššího Pána.

Překlad

Král Pṛthu převyšoval i tu největší duši, a proto byl hoden úcty všech. Za své vlády nad celým světem vykonal mnoho slavných činů a velkodušnost ho nikdy neopouštěla. Poté, co se dočkal tak velkého úspěchu a slávy, která se rozšířila po celém vesmíru, dosáhl nakonec lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Zodpovědný král nebo hlavní představitel státu musí při vládnutí plnit mnoho závažných povinností. Nejdůležitější z nich je konat různé oběti podle příkazů védských písem. Dále je zavázán dohlížet na to, aby každý občan vykonával povinnosti předepsané pro společenství, do kterého náleží; musí se tedy postarat, aby každý dokonale plnil povinnosti určené pro jednotlivé varṇy a āśramy. Kromě toho musí — jak názorně předvedl král Pṛthu — zajistit na Zemi co největší úrodu obilí.

Existují různé druhy velkých osobností — velké, větší a největší — ale král Pṛthu je všechny překonal. Proto je zde označen jako mahat-tamaḥ, větší než největší. Mahārāja Pṛthu byl kṣatriya a své kšatrijské povinnosti plnil dokonale. Své příslušné povinnosti mohou dokonale plnit i brāhmaṇové, vaiśyové a śūdrové, a díky tomu být na konci života povýšeni do transcendentálního světa, který se nazývá paraṁ padam. Vaikuṇṭhských planet (paraṁ padam) lze dosáhnout jedině oddanou službou. Oblast neosobního Brahmanu se také nazývá paraṁ padam, ale kdo není připoutaný k Osobnosti Božství, musí z neosobního paraṁ padam znovu poklesnout do hmotného světa. Je proto řečeno: āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ — impersonalisté vyvíjejí velké úsilí, aby dosáhli paraṁ padam v neosobní záři brahmajyoti, ale jelikož nemají vztah s Nejvyšší Osobností Božství, poklesnou bohužel zpátky do hmotného světa. Když někdo letí meziplanetárním prostorem, může vyletět velice vysoko, ale pokud nedosáhne nějaké planety, musí se znovu vrátit na Zemi. Jelikož impersonalisté, kteří dospěli do paraṁ padam v neosobní záři brahmajyoti, nevstupují na vaikuṇṭhské planety, vracejí se zpátky do tohoto hmotného světa a získávají útočiště na jedné z hmotných planet. Mohou sice dosáhnout Brahmaloky neboli Satyaloky, ale všechny tyto planety se nacházejí v hmotném světě.