Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.6

Verš

tam āsīnam akarmāṇaṁ
tattva-mārgāgra-darśanam
sva-sutaṁ devahūty āha
dhātuḥ saṁsmaratī vacaḥ

Synonyma

tam — Jemu (Kapilovi); āsīnam — sedícímu; akarmāṇam — beze spěchu; tattva — Absolutní Pravdy; mārga-agra — konečný cíl; darśanam — který mohl ukázat; sva-sutam — svému synovi; devahūtiḥ — Devahūti; āha — řekla; dhātuḥ — Brahmy; saṁsmaratī — vzpomínající; vacaḥ — na slova.

Překlad

Když Kapila, Jenž jí mohl ukázat konečný cíl Absolutní Pravdy, klidně seděl před ní, Devahūti si vzpomněla na slova, která jí řekl Brahmā, a začala se proto ptát.