Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.5

Verš

maitreya uvāca
pitari prasthite ’raṇyaṁ
mātuḥ priya-cikīrṣayā
tasmin bindusare ’vātsīd
bhagavān kapilaḥ kila

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; pitari — když otec; prasthite — odešel; araṇyam — do lesa; mātuḥ — Jeho matka; priya-cikīrṣayā — s touhou potěšit; tasmin — na tom; bindusare — jezero Bindu-sarovara; avātsīt — zůstal; bhagavān — Pán; kapilaḥ — Kapila; kila — vskutku.

Překlad

Maitreya řekl: Když Kardama odešel do lesa, Pán Kapila zůstal na břehu Bindu-sarovary, aby těšil Svoji matku Devahūti.

Význam

V otcově nepřítomnosti má dospělý syn povinnost starat se o svoji matku a sloužit jí, jak nejlépe může, aby necítila odloučení od svého manžela. Manželovou povinností je odejít z domova, jakmile má dospělého syna, který se může starat o jeho ženu a domácnost. Takový je védský systém rodinného života. Muž nemá zůstávat až do chvíle smrti zapletený v rodinných starostech. Musí odejít. O domácnost a jeho manželku se může postarat dospělý syn.