Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.11

Verš

pradarśyātapta-tapasām
avitṛpta-dṛśāṁ nṛṇām
ādāyāntar adhād yas tu
sva-bimbaṁ loka-locanam

Synonyma

pradarśya — projevením; atapta — kteří nepodstoupili; tapasām — pokání; avitṛpta-dṛśām — kteří neviděli plně; nṛṇām — lidí; ādāya — odebral; antaḥ — odchod; adhāt — vykonal; yaḥ — On, který; tu — ale; sva-bimbam — Svoji vlastní podobu; loka-locanam — oči veřejnosti.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa, který projevil Svoji věčnou podobu před očima všech na této Zemi, odešel tak, že Svoji podobu odstranil z dohledu těch, kteří Ho nemohli vidět (takového, jaký je), jelikož nevykonali potřebná pokání.

Význam

V tomto verši je velice důležité slovo avitṛpta-dṛśām. Všechny podmíněné duše v hmotném světě se snaží různými způsoby uspokojit své smysly, ale nedaří se jim to, neboť taková snaha nemůže nikoho uspokojit. Velice dobře to vystihuje příklad ryby na suchu. Když vytáhneme rybu z vody a necháme ji na suchu, nebude šťastná, ať jí nabídneme sebevětší požitek. Duše může být šťastná jedině ve společnosti nejvyšší živé bytosti, Osobnosti Božství, a nikde jinde. Pán ze Své neomezené bezpříčinné milosti vládne bezpočtu vaikuṇṭhských planet duchovního nebe v oblasti brahmajyoti a v tomto transcendentálním světě je živým bytostem umožněn neomezený požitek.

Pán přichází Osobně projevit Své transcendentální zábavy a Jeho činnosti ve Vṛndāvanu, Mathuře a Dvārace jsou jejich typickou ukázkou. Přichází proto, aby přivedl podmíněné duše zpátky k Bohu, zpátky domů do věčného světa. Lidé, kteří jsou svědky těchto zábav, však po tom netouží, protože nejsou dostatečně zbožní. V Bhagavad-gītě je řečeno, že transcendentální láskyplné službě Pánu se mohou věnovat pouze ti, kteří se zcela zbavili hříšných reakcí. Cílem védského systému rituálních obřadů je přivést každou podmíněnou duši na cestu zbožnosti. Přísným dodržováním předepsaných zásad pro všechny řády společenského života lze dosáhnout pravdomluvnosti, ovládání mysli a smyslů, snášenlivosti atd. a také povýšení na úroveň čisté oddané služby Pánu. Pouze takový transcendentální postoj plně uspokojí všechny hmotné tužby.

Když byl Pán přítomný, mohli s Ním jít zpátky do Jeho království ti, kteří dokázali uspokojit své hmotné tužby tím, že Ho viděli v pravém světle. Ti, kteří Ho však nedokázali vidět takového, jaký je, zůstali připoutáni k hmotným tužbám a nemohli se vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. V tomto verši je řečeno, že když Pán sešel z očí všech, učinil tak ve Své původní věčné podobě. Pán odešel ve Svém těle — neopustil Své tělo, jak se obvykle mylně domnívají podmíněné duše. Tento verš vyvrací vymyšlenou propagandu nevěřících neoddaných, že Pán opustil tělo jako obyčejná podmíněná duše. Pán se zjevil, aby světu ulehčil od nepatřičné zátěže nevěřících asurů, a poté zmizel z očí světa.