Skip to main content

Sloka 11

11

Verš

Текст

pradarśyātapta-tapasām
avitṛpta-dṛśāṁ nṛṇām
ādāyāntar adhād yas tu
sva-bimbaṁ loka-locanam
прадарш́йа̄тапта-тапаса̄м
авітр̣пта-др̣ш́а̄м̇ нр̣н̣а̄м
а̄да̄йа̄нтар адга̄д йас ту
сва-бімбам̇ лока-лочанам

Synonyma

Послівний переклад

pradarśya — projevením; atapta — kteří nepodstoupili; tapasām — pokání; avitṛpta-dṛśām — kteří neviděli plně; nṛṇām — lidí; ādāya — odebral; antaḥ — odchod; adhāt — vykonal; yaḥ — On, který; tu — ale; sva-bimbam — Svoji vlastní podobu; loka-locanam — oči veřejnosti.

прадарш́йа  —  являючи; атапта  —  не виконуючи; тапаса̄м  —  аскез; авітр̣пта-др̣ш́а̄м  —  не доступний зорові; нр̣н̣а̄м  —  людей; а̄да̄йа  —  приймаючи; антах̣  —  зникнення; адга̄т  —  виконав; йах̣  —  Він, хто; ту  —  але; сва-бімбам  —  Свій образ; лока-лочанам  —  зорові загалу.

Překlad

Переклад

Pán Śrī Kṛṣṇa, který projevil Svoji věčnou podobu před očima všech na této Zemi, odešel tak, že Svoji podobu odstranil z dohledu těch, kteří Ho nemohli vidět (takového, jaký je), jelikož nevykonali potřebná pokání.

Господь Шрі Крішна, що являв Свій вічний образ очам усіх жителів землі, відійшовши, зробив Свій образ недоступним зорові тих, хто за браком відповідних аскез не міг бачити Господа [таким, яким Він є].

Význam

Коментар

V tomto verši je velice důležité slovo avitṛpta-dṛśām. Všechny podmíněné duše v hmotném světě se snaží různými způsoby uspokojit své smysly, ale nedaří se jim to, neboť taková snaha nemůže nikoho uspokojit. Velice dobře to vystihuje příklad ryby na suchu. Když vytáhneme rybu z vody a necháme ji na suchu, nebude šťastná, ať jí nabídneme sebevětší požitek. Duše může být šťastná jedině ve společnosti nejvyšší živé bytosti, Osobnosti Božství, a nikde jinde. Pán ze Své neomezené bezpříčinné milosti vládne bezpočtu vaikuṇṭhských planet duchovního nebe v oblasti brahmajyoti a v tomto transcendentálním světě je živým bytostem umožněn neomezený požitek.

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші окремої уваги заслуговують слова авітр̣пта-др̣ш́а̄м. Хоча всі зумовлені душі в матеріальному світі всіляко намагаються задовольнити свої чуття, це їм ніяк не вдається, тому що така діяльність за самою своєю природою нездатна зробити людину щасливою. Становище цих зумовлених душ вдало порівнюють до становища риби, яку витягли з води. Якщо витягти рибу з води на сушу, то, скільки насолод їй не пропонуй, це не зробить її щасливою. Духовна душа може бути щаслива тільки в товаристві верховної живої істоти, Бога-Особи, і ніяк інакше. Господь зі Своєї безмежної і безпричинної милості проявляє в брахмаджйоті духовного світу безліч планет Вайкунтг, і в тому трансцендентному світі все ідеально влаштовано для безмежної насолоди живих істот.

Pán přichází Osobně projevit Své transcendentální zábavy a Jeho činnosti ve Vṛndāvanu, Mathuře a Dvārace jsou jejich typickou ukázkou. Přichází proto, aby přivedl podmíněné duše zpátky k Bohu, zpátky domů do věčného světa. Lidé, kteří jsou svědky těchto zábav, však po tom netouží, protože nejsou dostatečně zbožní. V Bhagavad-gītě je řečeno, že transcendentální láskyplné službě Pánu se mohou věnovat pouze ti, kteří se zcela zbavili hříšných reakcí. Cílem védského systému rituálních obřadů je přivést každou podmíněnou duši na cestu zbožnosti. Přísným dodržováním předepsaných zásad pro všechny řády společenského života lze dosáhnout pravdomluvnosti, ovládání mysli a smyslů, snášenlivosti atd. a také povýšení na úroveň čisté oddané služby Pánu. Pouze takový transcendentální postoj plně uspokojí všechny hmotné tužby.

Господь приходить у цей світ власною особою, щоб явити Свої трансцендентні розваги, які звичайно проходять у Вріндавані, Матгурі і Двараці. Він з’являється тільки для того, щоб привабити зумовлені душі назад до Бога, назад до вічного світу, їхньої домівки. Але люди, яким бракує доброчестя, залишаються байдужими до цих Господніх розваг. У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що присвятити себе трансцендентному любовному служінню Господеві можуть лише ті, хто повністю вийшов з-під влади гріховних наслідків. Вся система ведичних обрядів призначена для того, щоб настановити всі зумовлені душі на шлях доброчестя. Строго дотримуючись засад, визначених для всіх соціальних станів, людина розвиває такі якості, як правдивість, панування на розумом та чуттями, терпіння тощо, і дістає змогу піднятися на рівень чистого відданого служіння Господу. І тільки тоді, розвинувши трансцендентне бачення Господа і світу, людина досягає повного вдоволення всіх матеріальних бажань.

Když byl Pán přítomný, mohli s Ním jít zpátky do Jeho království ti, kteří dokázali uspokojit své hmotné tužby tím, že Ho viděli v pravém světle. Ti, kteří Ho však nedokázali vidět takového, jaký je, zůstali připoutáni k hmotným tužbám a nemohli se vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. V tomto verši je řečeno, že když Pán sešel z očí všech, učinil tak ve Své původní věčné podobě. Pán odešel ve Svém těle — neopustil Své tělo, jak se obvykle mylně domnívají podmíněné duše. Tento verš vyvrací vymyšlenou propagandu nevěřících neoddaných, že Pán opustil tělo jako obyčejná podmíněná duše. Pán se zjevil, aby světu ulehčil od nepatřičné zátěže nevěřících asurů, a poté zmizel z očí světa.

Коли Господь був присутній на землі, ті люди, котрі бачили Його в істинному світлі, задовольнили свої матеріальні бажання, а потім повернулися разом із Ним до Його царства. Коли Господь зникнув з-перед очей людського загалу, Він пішов у Своїй вічній, відначальній формі, як засвідчує даний вірш. Господь пішов у Своєму власному тілі, Він не покинув Свого тіла, як часто помилково думають зумовлені душі. Слова цього вірша спростовують брехливу пропаґанду безбожників-невідданих, які проголошують, що Господь відійшов з цього світу, як звичайна зумовлена душа. Господь з’явився для того, щоб звільнити світ од непомірного тягаря безбожних асурів, а завершивши Свою місію, Він зник з-перед очей усіх людей.