Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.10

Verš

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadābhṛtā

Synonyma

bhavat — ty; vidhāḥ — jako; bhāgavatāḥ — oddaní; tīrtha — svatá poutní místa; bhūtāḥ — změněný na; svayam — osobně; vibho — ó mocný; tīrthī-kurvanti — mění na svaté poutní místo; tīrthāni — svatá místa; sva-antaḥ-sthena — umístěný v srdci; gadā-bhṛtā — Osobnost Božství.

Překlad

Můj pane, oddaní jako ty jsou vskutku zosobněná svatá místa. Jelikož nosíš Osobnost Božství ve svém srdci, vytváříš poutní místa ze všech míst, která navštívíš.

Význam

Pán, Osobnost Božství, je Svými rozličnými silami přítomný všude, stejně jako elektrická energie je rozšířená po celém prostoru. A stejně jako elektřina se projevuje v žárovce, Pánova všudypřítomnost je viditelně projevena v přítomnosti Jeho čistých oddaných jako je Vidura. Čistý oddaný jako Vidura vždy cítí přítomnost Pána všude. Vidí vše v energii Pána a Pána ve všem. Svatá místa po celé Zemi jsou určena k tomu, aby se znečištěné vědomí lidské bytosti očistilo v ovzduší nasyceném přítomností čistých oddaných Pána. Každý, kdo navštíví svaté místo, musí vyhledat čisté oddané, kteří na těchto svatých místech pobývají, učit se od nich, snažit se uplatnit jejich pokyny v praktickém životě a tak se postupně připravovat na konečné spasení, na návrat k Bohu. Jít na nějaké svaté poutní místo neznamená vykoupat se v Ganze nebo v Yamuně či navštívit chrámy, které na těchto místech stojí. Je také nutné nalézt zástupce Vidury, kteří si v životě nepřejí nic jiného, než sloužit Osobnosti Božství. Osobnost Božství je vždy s těmito čistými oddanými pro jejich neposkvrněnou službu, v níž není žádná příměs plodonosných činů či utopických spekulací. Oni skutečně slouží Pánu, zvláště metodami naslouchání a opěvování. Čistí oddaní naslouchají autoritám a přednášejí, zpívají a píší o slávě Pána. Mahāmuni Vyāsadeva naslouchal Nāradovi a pak opěvoval psaním; Śukadeva Gosvāmī studoval u svého otce a vyložil to Parīkṣitovi — tak se předává Śrīmad-Bhāgavatam. Svými činy tedy mohou čistí oddaní Pána změnit každé místo na poutní, a svatá místa jsou hodna svého jména pouze díky nim. Tito čistí oddaní mohou napravit znečištěné ovzduší na každém místě, nemluvě o svatých místech, která svým pochybným jednáním znesvěcují ziskuchtiví lidé, žijící na úkor pověsti svatého místa.