Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.9

Verš

kayā vṛttyā vartitaṁ vaś
caradbhiḥ kṣiti-maṇḍalam
tīrthāni kṣetra-mukhyāni
sevitānīha bhūtale

Synonyma

kayā — jakými; vṛttyā — prostředky; vartitam — udržoval při životě; vaḥ — sebe; caradbhiḥ — během cest; kṣiti-maṇḍalam — po zemském povrchu; tīrthāni — poutní místa; kṣetra-mukhyāni — hlavní svatá místa; sevitāni — tvoje služba; iha — v tomto světě; bhūtale — na této planetě.

Překlad

Z čeho jsi žil, když jsi putoval celou zemí? Na jakých svatých a poutních místech jsi sloužil?

Význam

Vidura odešel z paláce, aby neměl nic společného s rodinnými starostmi a zvláště s politickými úklady. Jak jsme se už zmínili, Duryodhana ho urazil tím, že ho nazval synem śūdrāṇī, třebaže o babičce se někdy může mluvit volně. Vidurova matka, která byla śūdrāṇī, byla Duryodhanovi babičkou, a mezi babičkou a vnoučaty může docházet k žertům, ale jelikož zde šlo o skutečnost, Vidurovi to nebylo příjemné a tato poznámka pro něho znamenala přímou urážku. Rozhodl se proto opustit svůj dům a připravit se na životní stav odříkání. Toto přípravné období se nazývá vānaprastha-āśram neboli odříkavý život naplněný cestami a návštěvami posvátných míst po celé zemi. Na svatých místech v Indii, jako ve Vṛndāvan, Hardwar, Jagannātha Purī a Prayāg, žije mnoho velkých oddaných, a dodnes tam jsou místa, kde se vaří zdarma pro ty, kteří si přejí dělat duchovní pokroky. Mahārāja Yudhiṣṭhira se ptal na to, zda Vidura ke své obživě využíval milosti těchto domů, kde se rozdává jídlo (chater).