Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.87-91

Verš

atha vṛndāvaneśvaryāḥ
kīrtyante pravarā guṇāḥ
madhureyaṁ nava-vayāś
calāpāṅgojjvala-smitā
cāru-saubhāgya-rekhāḍhyā
gandhonmādita-mādhavā
saṅgīta-prasarābhijñā
ramya-vāṅ narma-paṇḍitā
vinītā karuṇā-pūrṇā
vidagdhā pāṭavānvitā
lajjā-śīlā su-maryādā
dhairya-gāmbhīrya-śālinī
su-vilāsā mahābhāva-
paramotkarṣa-tarṣiṇī
gokula-prema-vasatir
jagac-chreṇī-lasad-yaśāḥ
gurv-arpita-guru-snehā
sakhī-praṇayitā-vaśā
kṛṣṇa-priyāvalī-mukhyā
santatāśrava-keśavā
bahunā kiṁ guṇās tasyāḥ
saṅkhyātītā harer iva

Synonyma

atha — nyní; vṛndāvana-īśvaryāḥ — královny Vrindávanu (Śrī Rādhiky); kīrtyante — jsou oslavované; pravarāḥ — hlavní; guṇāḥ — vlastnosti; madhurā — sladké; iyam — tato (Rādhikā); nava-vayāḥ — mladá; cala-apāṅga — mající neklidné oči; ujjvala-smitā — mající zářící úsměv; cāru-saubhāgya-rekha-āḍhyā — mající na těle překrásné a příznivé linky; gandha — úžasnou vůní svého těla; unmādita-mādhavā — vzrušující Kṛṣṇu; saṅgīta — písní; prasara-abhijñā — která se vyzná v rozšiřování; ramya-vāk — jejíž řeč je okouzlující; narma-paṇḍitā — znalá žertování; vinītā — pokorná; karuṇā-pūrṇā — plná milosti; vidagdhā — vychytralá; pāṭava-anvitā — zručná v plnění svých povinností; lajjā-śīlā — stydlivá; su-maryādā — uctivá; dhairya — klidná; gāmbhīrya-śālinī — a vážná; su-vilāsā — hravá; mahā-bhāva — po pokročilé extázi; parama-utkarṣa — v nejvyšší dokonalosti; tarṣiṇī — toužící; gokula-prema — lásky obyvatel Gókuly; vasatiḥ — sídlo; jagat-śreṇī — mezi odevzdanými oddanými, kteří jsou sídly (āśrayi) lásky ke Kṛṣṇovi; lasat — zářící; yaśāḥ — jejíž sláva; guru — starším; arpita — věnovaná; guru-snehā — jejíž velká náklonnost; sakhī-praṇayitā-vaśā — ovládaná láskou svých přítelkyň gopī; kṛṣṇa-priya-āvalī — mezi těmi, kdo jsou drazí Kṛṣṇovi; mukhyā — hlavní; santata — vždy; āśrava-keśavāḥ — komu se Pán Keśava podřizuje; bahunā kim — v krátkosti; guṇāḥ — vlastnosti; tasyāḥ — Její; saṅkhyātītāḥ — nelze spočítat; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; iva — jako.

Překlad

„  ,Toto je dvacet pět hlavních transcendentálních vlastností Śrīmatī Rādhārāṇī: (1) Je nesmírně sladká. (2) Je neustále svěže mladá. (3) Má neklidné oči. (4) Má zářivý úsměv. (5) Má překrásné, příznivé linky na těle. (6) Těší Kṛṣṇu svou tělesnou vůní. (7) Je výborná zpěvačka. (8) Její řeč je okouzlující. (9) Je odbornicí na žerty a příjemnou mluvu. (10) Je velmi pokorná. (11) Vždy oplývá milostí. (12) Je vychytralá. (13) Zručně plní své povinnosti. (14) Je stydlivá. (15) Je vždy uctivá. (16) Je vždy klidná. (17) Je vždy vážná. (18) Umí si užívat života. (19) Nachází se na nejvyšší úrovni extatické lásky. (20) Je schránkou milostných vztahů v Gókule. (21) Je nejslavnější z pokorných oddaných. (22) Je velmi milá ke starším lidem. (23) Je ovládaná láskou svých přítelkyň. (24) Je nejpřednější gopī. (25) Vždy má Kṛṣṇu pod svou vládou. Krátce řečeno, vlastní nespočet transcendentálních vlastností, stejně jako Pán Kṛṣṇa.̀  “

Význam

Tyto verše pocházejí z Ujjvala-nīlamaṇi (Śrī-rādhā-prakaraṇa 11–15).