Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.260

Verš

rūpe kaṁsa-harasya lubdha-nayanāṁ sparśe ’tihṛṣyat-tvacaṁ
vāṇyām utkalita-śrutiṁ parimale saṁhṛṣṭa-nāsā-puṭām
ārajyad-rasanāṁ kilādhara-puṭe nyañcan-mukhāmbho-ruhāṁ
dambhodgīrṇa-mahā-dhṛtiṁ bahir api prodyad-vikārākulām

Synonyma

rūpe — krásou; kaṁsa-harasya — Kṛṣṇy, nepřítele Kaṁsy; lubdha — uchváceny; nayanām — jejíž oči; sparśe — dotekem; ati-hṛṣyat — velice šťastná; tvacam — jejíž kůže; vāṇyām — po zvuku slov; utkalita — velice dychtící; śrutim — jejíž uši; parimale — vůní; saṁhṛṣṭa — uneseny štěstím; nāsā-puṭām — jejíž nosní dírky; ārajyat — zcela přitahován; rasanām — jejíž jazyk; kila — co říci o; adhara-puṭe — ke rtům; nyañcat — sklánějící se; mukha — jejíž tvář; ambhaḥ-ruhām — jako květ lotosu; dambha — pýchou; udgīrṇa — projevující; mahā-dhṛtim — velkou trpělivost; bahiḥ — navenek; api — přestože; prodyat — vykazující; vikāra — změny; ākulām — přemožena.

Překlad

„,Její oči jsou uchváceny krásou Pána Kṛṣṇy, nepřítele Kaṁsy. Její tělo se chvěje vzrušením při Jeho dotyku. Její uši neustále přitahuje Jeho sladký hlas, Její nosní dírky okouzluje Jeho vůně a Její jazyk dychtí po nektaru Jeho jemných rtů. Když se snaží předstírat, že se ovládá, sklopí svou lotosu podobnou tvář, ale vnější známky Její spontánní lásky ke Kṛṣṇovi se stejně projeví.̀“

Význam

Takto Śrīla Rūpa Gosvāmī popisuje výraz ve tváři Rādhārāṇī.