Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.192

Verš

tabe ta’ nagare ha-ibe svacchande kīrtana
śuni’ saba mleccha āsi’ kaila nivedana

Synonyma

tabe ta' — potom; nagare — ve městě; ha-ibe — bude; svacchande — bez narušování a úzkosti; kīrtana — společné zpívání; śuni' — když to slyšeli; saba — všichni; mleccha — pojídači masa; āsi' — poté, co přišli; kaila — předložili; nivedana — stížnost.

Překlad

„Jakmile se pojídači masa doslechli, že bude ve městě probíhat ničím nerušené společné zpívání, přišli si všichni stěžovat.“