Skip to main content

Synonyma

mleccha bale
muslim řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.30
mleccha-bhaye
ze strachu před muslimy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.42
kvůli strachu z muslimů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.47
mleccha-gaṇa dekhi'
když uviděl muslimské vojáky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.180
mleccha-deśa
země ovládané muslimy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.184
tuto zemi obývají muslimové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.217
mleccha-deśe
zeměmi, kde vládli muslimové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.176
mleccha-gaṇa
muslimští vojáci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.181
mleccha hañā
i když jsem se narodil v rodině pojídačů masa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.30
mleccha-jāti
patřící k třídě pojídačů masa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.197
mleccha kahe
muslim odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.199
mleccha-karma
práci pojídačů masa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.197
sei mleccha-madhye
mezi těmi muslimy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.185
mleccha
zemí nazývaných Mlecchadeśa (kde neexistovala žádná védská civilizace) — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.16
bezkastovních pojídačů masa — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.22
s barbary — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.44
barbarů — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.5
ten, kdo se neřídí védskými zásadami — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.39
pojídači masa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.192
pojídač masa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.198, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.201-202
muslimský — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.159
vládce druhého břehu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.195
muslimů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.163
muslimové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.179
necivilizovaní lidé, kteří nedokáží následovat védské zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.145
nečistí lidé bez zásad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.17
pojídače masa — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.155
muslim — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.17
mleccha-prāyāḥ
vĕtšinou nedotknutelní — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38
mleccha-sevī
služebníci pojídačů masa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.197
sei mleccha
toho muslimského caudhurīhoŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.24
mleccha-sahita
s muslimem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.34
mleccha-śāstra
muslimské písmo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.202
mleccha-rājāra
muslimského krále — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.121