Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.63

Verš

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā

Synonyma

bhavat — ty, vznešený; vidhāḥ — jako; bhāgavatāḥ — oddaní; tīrtha — svatá poutní místa; bhūtāḥ — existující; svayam — sami; vibho — ó mocný; tīrthī-kurvanti — mění na svatá poutní místa; tīrthāni — svatá místa; sva-antaḥ-sthena — sídlící v jejich srdcích; gadā-bhṛtā — Osobností Božství.

Překlad

„Velcí světci, jako jsi ty, jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou neustálými společníky Pána, a proto jsou schopni očišťovat dokonce i poutní místa.“

Význam

Tento verš je uveden ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.13.10) – Mahārāja Yudhiṣṭhira oslovil Viduru, když tohoto svého svatého strýce vítal po jeho návratu ze svatých poutních míst. Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl Vidurovi, že čistí oddaní, jako je on, jsou zosobněním svatých míst, protože Nejvyšší Osobnost Božství je vždy s nimi, v jejich srdcích. Hříšní lidé se v jejich společnosti očistí od reakcí za své hříchy, takže kamkoliv čistý oddaný přijde, tam je svaté poutní místo. Svatá místa jsou důležitá díky tomu, že se tam zdržují čistí oddaní.