Skip to main content

Bg. 3.8

Verš

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synonyma

niyatam — předepsané; kuru — konej; karma — povinnosti; tvam — ty; karma — jednání; jyāyaḥ — lepší; hi — jistě; akarmaṇaḥ — než nečinnost; śarīra — těla; yātrā — udržování při životě; api — dokonce; ca — také; te — tvoje; na — nikdy; prasiddhyet — uskuteční se; akarmaṇaḥ — bez práce.

Překlad

Konej svou předepsanou povinnost, neboť takové jednání je lepší než nečinnost. Bez práce nemůžeš ani udržet při životě hmotné tělo.

Význam

Na světě je mnoho lidí předstírajících meditaci, kteří o sobě prohlašují, že jsou vznešeného původu, a dobře placených lidí, kteří předstírají, že obětovali vše rozvoji duchovního života. Pán Kṛṣṇa nechtěl, aby se z Arjuny stal takový podvodník. Naopak si přál, aby Arjuna konal své předepsané povinnosti kṣatriyi. Arjuna byl hospodář a vojevůdce, a proto pro něho bylo lepší zůstat v tomto postavení a plnit své náboženské povinnosti, jak jsou předepsány pro ženatého kṣatriyu, státosprávce. Takové jednání postupně očistí srdce světského člověka, který se tak zbaví hmotného znečištění. Takzvané odříkání s cílem vlastního zaopatřování neschvaluje ani Pán, ani žádné náboženské písmo. Člověk musí koneckonců konat nějakou práci, aby udržel duši v těle. Neměl by se zříkat práce z nějakého rozmaru, aniž by očistil své materialistické sklony. Každý, kdo je v hmotném světě, má nečistou tendenci panovat hmotné přírodě — nebo jinými slovy, uspokojovat smysly. Těchto nečistých sklonů se je třeba zbavit. Ten, kdo to pomocí předepsaných povinností neudělal, by se v žádném případě neměl zříkat své práce a snažit se ze sebe dělat transcendentalistu. Tak by jen žil na úkor druhých.