Skip to main content

Bg. 3.7

Verš

yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; tu — ale; indriyāṇi — smysly; manasā — myslí; niyamya — ovládat; ārabhate — začíná; arjuna — ó Arjuno; karma-indriyaiḥ — činnými smysly; karma-yogam — oddanost; asaktaḥ — bez ulpívání; saḥ — on; viśiṣyate — je mnohem lepší.

Překlad

Snaží-li se naopak upřímný člověk myslí ovládat činné smysly a začne se bez ulpívání věnovat karma-yoze (na úrovni vědomí Kṛṣṇy), stojí mnohem výš.

Význam

Je mnohem lepší zůstat u svého zaměstnání a realizovat cíl života, kterým je vysvobození z pout hmoty a návrat do Božího království, než se stát falešným transcendentalistou s vidinou prostopášného žití a uspokojování smyslů. V našem nejvyšším zájmu (svārtha-gati) je dospět k Viṣṇuovi. Celé varnášramské zřízení je plánované tak, aby nám k tomu pomohlo. I hospodář může dosáhnout tohoto životního cíle usměrněnou službou s vědomím Kṛṣṇy. V zájmu seberealizace je možné žít usměrněným životem, podle pokynů śāster, a bez ulpívání se i nadále věnovat své práci. Tímto způsobem lze dosahovat pokroku. Upřímný člověk, který praktikuje tuto metodu, je v mnohem lepším postavení než podvodník, jenž vystavuje na odiv takzvanou duchovnost, aby oklamal nevinnou veřejnost. Poctivý metař ulice daleko převyšuje falešného yogīna, který medituje jen proto, aby si vydělal na živobytí.