Skip to main content

Bg. 3.6

Verš

karmendriyāṇi saṁyamya
ya āste manasā smaran
indriyārthān vimūḍhātmā
mithyācāraḥ sa ucyate

Synonyma

karma-indriyāṇi — pět činných smyslů; saṁyamya — ovládající; yaḥ — kdo; āste — zůstává; manasā — myslí; smaran — myslící na; indriya-arthān — smyslové objekty; vimūḍha — pošetilá; ātmā — duše; mithyā-ācāraḥ — pokrytecký; saḥ — on; ucyate — je nazýván.

Překlad

Ten, kdo drží na uzdě své činné smysly, ale myslí dlí u smyslových objektů, klame sám sebe a je nazýván pokrytcem.

Význam

Na světě je mnoho pokrytců, kteří odmítají jednat s vědomím Kṛṣṇy a předstírají, že meditují, ale přitom myslí na smyslový požitek. Aby takoví pokrytci ošálili své neupřímné následovníky, někdy také vykládají suchou filozofii — podle tohoto verše jsou to však ti největší podvodníci. Jednat s cílem smyslového požitku může člověk v jakémkoliv společenském postavení, ale pokud dodržuje pravidla daná pro stav, ve kterém se nachází, může postupně očišťovat své bytí. Avšak toho, kdo předstírá, že je yogī, zatímco ve skutečnosti vyhledává objekty smyslového požitku, je třeba nazvat největším podvodníkem, třebaže někdy vykládá filozofii. Poznání takového hříšného člověka nemá žádnou hodnotu, protože matoucí energie Pána je zbavuje účinnosti. Mysl tohoto podvodníka je trvale nečistá, a proto je jeho předvádění jógové meditace naprosto bezcenné.