Skip to main content

Bg. 3.6

Verš

karmendriyāṇi saṁyamya
ya āste manasā smaran
indriyārthān vimūḍhātmā
mithyācāraḥ sa ucyate

Synonyma

karma-indriyāṇi — päť činných zmyslov (ústroje činnosti); saṁyamya — ovláda; yaḥ — ten, kto; āste — zostáva; manasā — myseľ; smaran — myslieť; indriya-arthān — zmyslové predmety; vimūḍha — hlúpy; ātmā — duša; mithyā-ācāraḥ — pokrytec; saḥ — on; ucyate — nazýva sa.

Překlad

Ten, kto krotí svoje činné zmysly, ale jeho myseľ zotrváva pri zmyslových predmetoch, iste klame sám seba a je pokrytcom.

Význam

Je veľa pokrytcov, ktorí odmietajú konať s mysľou uprenou na Kṛṣṇu, ale tvária sa, že meditujú, zatiaľ čo myslia na zmyslové pôžitky. Takí pokrytci zavše predložia nejakú suchú filozofiu, aby oklamali sofistických prívržencov. Podľa tohto verša sú to tí najväčší podvodníci. Ak človek hľadá zmyslový pôžitok, môže to robiť v rámci sociálnej skupiny, v ktorej sa nachádza, a ak dodržiava zásady a predpisy, zodpovedajúce jeho postaveniu, môže svoju existenciu postupne očistiť. No toho, kto predstiera, že je yogīn, ale v skutočnosti iba hľadá predmety zmyslového pôžitku, treba považovať za najväčšieho podvodníka, aj keby občas prednášal filozofiu. Vedomosti takého hriešneho človeka nemajú žiadnu hodnotu, pretože plody jeho poznania miznú vplyvom Pánovej iluzórnej energie. Myseľ takého pokrytca je vždy nečistá, a preto i ukážka jeho yogovej meditácie je úplne bezcenná.