Skip to main content

Bg. 3.7

Verš

yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

Synonyma

yaḥ — ten, kto; tu — ale; indriyāṇi — zmysly; manasā — mysľou; niyamya — ovláda; ārabhate — začína; arjuna — ó, Arjuna; karma-indriyaiḥ — činné zmyslové orgány; karma-yogam — oddanosť; asaktaḥ — bez lipnutia; saḥ — on; viśiṣyate — oveľa lepšie.

Překlad

Ó, Arjuna, oveľa vznešenejší je úprimný človek, ktorý sa pomocou mysle snaží ovládnuť činné zmysly a bez lipnutia začne s karma-yogou (vo vedomí Kṛṣṇu).

Význam

Je lepšie plniť si povinnosti a snažiť sa dosiahnuť životný cieľ — vymaniť sa z hmotného otroctva a vstúpiť do Božieho kráľovstva, než sa stať pseudotranscendentalistom za účelom ľahkomyseľného života plného pominuteľného pôžitku. Naším skutočným záujmom, svārtha-gati, je dospieť k Viṣṇuovi. Celé varṇāśramské zriadenie je určené na to, aby nám pomohlo dosiahnuť tento životný cieľ. Dosiahnuť ho môže aj ten, kto žije rodinným životom, ak sa zapojí do oddanej služby a dodržiava jej zásady. Ak chce pokročiť na ceste sebarealizácie, musíme žiť usmernene, ako to predpisujú śāstry, a bez lipnutia pokračovať v plnení svojich povinností. Úprimný človek, ktorý prijal túto cestu, je oveľa lepší než podvodník, ktorý vystavuje na obdiv svoju takzvanú duchovnosť, len aby oklamal nevinné masy. Zametač ulíc, ktorý robí svoju prácu poctivo, je oveľa lepší než falošný meditátor, ktorý medituje iba preto, aby si zarobil na živobytie.