Skip to main content

Bg. 3.8

Verš

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synonyma

niyatam — predpísané; kuru — rob; karma — povinnosti; tvam — ty; karma — čin; jyāyaḥ — lepšie; hi — určite; akarmaṇaḥ — než nečinnosť; śarīra — telo; yātrā — udržiavanie; api — i; ca — tiež; te — tvoje; na — nikdy; prasiddhyet — uskutočnené; akarmaṇaḥ — bez činu.

Překlad

Konaj svoje predpísané povinnosti, lebo čin je lepší ako nečinnosť. Veď bez práce nemôžeš udržať nažive ani svoje telo.

Význam

Existuje veľa pseudomeditátorov, ktorí o sebe vyhlasujú, že pochádzajú zo vznešeného rodu, a veľa profesionálnych yogīnov, ktorí sa vydávajú za tých, čo obetovali všetko pre rozvoj duchovného života. Kṛṣṇa nechcel, aby sa z Arjunu stal pokrytec, ale aby radšej vykonával predpísané povinnosti, ako sa na kṣatriyu patrí. Arjuna bol hospodár a vojvodca, a preto bolo preňho lepšie zostať v tomto postavení a plniť si povinnosti, ktoré mu prislúchali. Tieto činnosti postupne očisťujú toho, kto ich robí, a zbavujú ho hmotnej nečistoty. Zriecť sa svojich povinností a živiť sa žobraním neschvaľuje ani Kṛṣṇa, ani žiadny náboženský spis. Človek musí byť tak či tak činorodý, aby udržal telo a dušu pohromade. Nemal by sa len pre nič za nič zriekať činov, kým sa neočistí od všetkých hmotných sklonov. V hmotnom svete všetkých ovláda nečistá túžba hrať sa na pánov hmotnej prírody. Inými slovami, túžia po zmyslovom pôžitku. Človek sa musí očistiť od týchto nečistých sklonov, a ak to neurobil plnením si predpísaných povinností, nemá sa pokúšať byť takzvaným transcendentalistom, zanedbávať svoju prácu a žiť na úkor ostatných.