Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.6

Текст

кармендрия̄н̣и самямя
я а̄сте манаса̄ смаран
индрия̄ртха̄н вимӯд̣ха̄тма̄
митхя̄ча̄рах̣ са учяте

Дума по дума

карма-индрия̄н̣и – петте работни сетива; самямя – контролира; ях̣ – всеки, който; а̄сте – остава; манаса̄ – от ума; смаран – мисли за; индрия-артха̄н – сетивни обекти; вимӯд̣ха – глупава; а̄тма̄ – душа; митхя̄-а̄ча̄рах̣ – лицемер; сах̣ – той; учяте – е наречен.

Превод

Ако човек въздържа сетивата си от действие, но умът остава при сетивните обекти, той заблуждава себе си и е наричан лицемер.

Коментар

Мнозина лицемери не се занимават с Кр̣ш̣н̣а съзнание, а демонстрират някаква медитация, докато умът им е погълнат от сетивно наслаждение. Те разясняват пространно сухата си философия, за да заблудят изискани последователи, но според този стих са най-големите измамници. Дори да работи за сетивно наслаждение в която и да е обществена група, ако следва правилата и предписанията за конкретното си положение, човек постепенно ще напредне в пречистването на своето съществуване. А всеки, който се прави на йогӣ, докато всъщност търси материални удоволствия, трябва да бъде считан за най-големия измамник, макар понякога да говори за философия. Неговото знание е безполезно; илюзорната енергия на Бога е свела до нула ефекта от знанието на този грешник. Умът на подобен лицемер е винаги замърсен и затова спектаклите му по йога медитация нямат никаква стойност.