Skip to main content

Bg. 3.8

Tekst

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synoniemen

niyatam — voorgeschreven; kuru — doe; karma — plichten; tvam — jij; karma — activiteit; jyāyaḥ — beter; hi — zeker; akarmaṇaḥ — dan geen activiteit; śarīra — lichamelijk; yātrā — onderhoud; api — zelfs; ca — ook; te — jouw; na — nooit; prasiddhyet — wordt verwezenlijkt; akarmaṇaḥ — zonder activiteit.

Vertaling

Verricht je voorgeschreven plicht, want dat is beter dan geen activiteiten te verrichten. Zonder activiteiten kan men niet eens zijn materiële lichaam onderhouden.

Betekenisverklaring

Er zijn veel mensen die net doen alsof ze mediteren en die zich voordoen als leden van een voorname familie; ook zijn er mensen die zich beroepsmatig voordoen alsof ze alles hebben opgeofferd om vooruitgang te maken in het spirituele leven. Heer Kṛṣṇa wilde niet dat Arjuna zo’n hypocriet werd; integendeel, de Heer wilde dat Arjuna zijn plicht zou vervullen zoals die voor kṣatriya’s is voorgeschreven. Arjuna was zowel een getrouwd persoon als een veldheer en het was voor hem daarom beter om in die positie te blijven en de religieuze plichten te vervullen die voorgeschreven zijn voor kṣatriya’s met een gezin. Zulke activiteiten zuiveren geleidelijk aan het hart van een werelds persoon en bevrijden hem van materiële onzuiverheid.

Zogenaamde onthechting, die als doel heeft zich ervan te onderhouden, wordt nooit goedgekeurd door de Heer en evenmin door welke religieuze tekst dan ook. Uiteindelijk moet iemand zijn lichaam en ziel bijeenhouden door een of andere activiteit; men moet nooit gewoon uit grilligheid activiteiten opgeven, zonder gezuiverd te zijn van materiële neigingen. Iedereen in de materiële wereld heeft beslist de onzuivere neiging om de baas te spelen over de materiële natuur, of met andere woorden, de neiging tot zinsbevrediging. Zulke onzuivere neigingen moeten gezuiverd worden. Zonder dit volgens de voorgeschreven plichten te doen, zou men nooit een zogenaamde transcendentalist moeten worden door al zijn activiteiten op te geven en op andermans kosten te leven.