Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.8

Текст

ниятам куру карма твам
карма джя̄йо хй акарман̣ах̣
шарӣра-я̄тра̄пи ча те
на прасидхйед акарман̣ах̣

Дума по дума

ниятам – предписаните; куру – изпълнявай; карма – задължения; твам – ти; карма – задължения; джя̄ях̣ – по-добре; хи – със сигурност; акарман̣ах̣ – отколкото без работа; шарӣра – телесно; я̄тра̄ – поддържане; апи – дори; ча – също; те – твоето; на – никога; прасидхйет – е постигнато; акарман̣ах̣ – без работа.

Превод

Изпълнявай своя предписан дълг; това е по-добро от бездействието. Без да работи, човек не може да поддържа дори тялото си.

Коментар

Има много псевдомедитатори, които си дават вид на знаещи с благороден произход; те се преструват, че са пожертвали всичко за духовен напредък. Бог Кр̣ш̣н̣а не желае Арджуна да се превърне в измамник. Той предпочита приятелят му да изпълни дълга си на кш̣атрия. Арджуна е семеен човек и военачалник, затова за него е по-добре да остане такъв и да следва религиозните задължения, предписани за семейните кш̣атрии. Тези дейности постепенно пречистват сърцето на светския човек от материално замърсяване. Нито Бог, нито религиозните писания одобряват т.нар. отречение, целящо осигуряване на съществуването. В края на краищата тялото и душата трябва да се поддържат заедно с някаква работа. Никой не бива да изоставя своеволно работата си, без да се е пречистил от материалните склонности. Всеки в материалния свят притежава нечистата склонност за господство над материалната природа – с други думи – за сетивно наслаждение. Този порочен стремеж трябва да се пречисти. Ако не е направил това, изпълнявайки предписания си дълг, човек не бива да се опитва да стане „трансценденталист“, като изостави работата си и живее за чужда сметка.