Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.7

Текст

яс тв индрия̄н̣и манаса̄
ниямя̄рабхате 'рджуна
кармендрияих̣ карма-йогам
асактах̣ са вишиш̣яте

Дума по дума

ях̣ – човек, който; ту – но; индрия̄н̣и – сетивата; манаса̄ – с ума; ниямя – регулира; а̄рабхате – започне; арджуна – о, Арджуна; карма-индрияих̣ – от действащите сетивни органи; карма-йогам – преданост; асактах̣ – без привързаност; сах̣ – той; вишиш̣яте – е далеч по-добър.

Превод

От друга страна, ако един искрен човек се опитва да контролира сетивата с помощта на ума и без привързаност практикува карма йога в Кр̣ш̣н̣а съзнание, той е далеч по-издигнат.

Пояснение

Вместо да се превръща в псевдотрансценденталист заради разпуснат живот и сетивно наслаждение, много по-добре е човек да остане в своята сфера на дейност и да преследва целта на живота – освобождение от материалното робство и връщане в царството на Бога. Смисълът на човешкото съществуване, сва̄ртха-гати, е да се достигне Виш̣н̣у. Цялата институция на варн̣а и а̄шрама е предназначена да ни помогне в осъществяването на тази цел. Чрез служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание това е достъпно и за семейните. За себепознание трябва да водим регулиран живот, както е препоръчано в ша̄стрите, и без привързаност да изпълняваме своите задължения; така ще напреднем. Искрено следващият този метод е в много по-добра позиция от лицемера, който използва мнима духовност, за да мами невинните хора. Един искрен метач на улицата е по-добър от шарлатанина, който медитира само за да изкара прехраната си.