Skip to main content

VERŠ 20

TEXT 20

Verš

Texte

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati
paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

Synonyma

Synonyms

paraḥ — transcendentálna; tasmāt — voči tomu; tu — ale; bhāvaḥ — prírode; anyaḥ — iné; avyaktaḥ — neprejavené; avyaktāt — neprejavenému; sanātanaḥ — večná; yaḥ saḥ — tá, ktorá; sarveṣu — celý; bhūteṣu — svet; naśyatsu — zaniká; na — nie; vinaśyati — zničený.

paraḥ: transcendantale; tasmāt: à cela; tu: mais; bhāvaḥ: nature; anyaḥ: une autre; avyaktaḥ: non manifestée; avyaktāt: au non-manifesté; sanātanaḥ: éternelle; yaḥ saḥ: ce qui; sarveṣu: toute; bhūteṣu: manifestation; naśyatsu: étant anéantie; na: jamais; vinaśyati: n’est anéanti.

Překlad

Translation

Jestvuje však iná neprejavená príroda, ktorá je večná a transcendentálna voči prejavenej a neprejavenej hmote. Je najvyššia a nezničiteľná. Nezaniká, ani keď tento svet zanikne.

Il existe cependant une autre nature non manifestée, qui est éternelle et se situe au-delà des états manifesté et non manifesté de la matière. Indestructible et suprême, elle demeure intacte quand tout en l’univers matériel est dissous.

Význam

Purport

Kṛṣṇova vyššia duchovná energia je transcendentálna a večná. Nepodlieha zmenám ako hmotný svet, ktorý vzniká a zaniká počas Brahmovho života. Vlastnosti vyššej Kṛṣṇovej energie sú pravým opakom vlastností hmotného sveta. Vyššie a nižšie stavy bytia boli vysvetlené v siedmej kapitole.

L’énergie spirituelle, ou énergie supérieure de Kṛṣṇa, est éternelle et absolue. Elle transcende les mutations de la nature matérielle, qui se trouve manifestée puis annihilée durant les jours et les nuits de Brahmā. Elle est, qualitativement, l’inverse de la matière. Ces deux énergies, supérieure et inférieure, ont déjà été analysées dans le septième chapitre.