Skip to main content

VERŠ 20

TEXT 20

Verš

Verš

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati
paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

Synonyma

Synonyma

paraḥ — transcendentálna; tasmāt — voči tomu; tu — ale; bhāvaḥ — prírode; anyaḥ — iné; avyaktaḥ — neprejavené; avyaktāt — neprejavenému; sanātanaḥ — večná; yaḥ saḥ — tá, ktorá; sarveṣu — celý; bhūteṣu — svet; naśyatsu — zaniká; na — nie; vinaśyati — zničený.

paraḥ — transcendentální; tasmāt — k tomu; tu — ale; bhāvaḥ — příroda; anyaḥ — jiná; avyaktaḥ — neprojevená; avyaktāt — k neprojevenému; sanātanaḥ — věčná; yaḥ saḥ — ta, která; sarveṣu — veškeré; bhūteṣu — projevení; naśyatsu — zničené; na — nikdy; vinaśyati — je zničena.

Překlad

Překlad

Jestvuje však iná neprejavená príroda, ktorá je večná a transcendentálna voči prejavenej a neprejavenej hmote. Je najvyššia a nezničiteľná. Nezaniká, ani keď tento svet zanikne.

Existuje však ještě jiná, neprojevená příroda, která je věčná a transcendentální vůči této projevené a neprojevené hmotě. Je svrchovaná a není nikdy zničena. Když je vše v tomto světě zničeno, ona zůstává beze změny.

Význam

Význam

Kṛṣṇova vyššia duchovná energia je transcendentálna a večná. Nepodlieha zmenám ako hmotný svet, ktorý vzniká a zaniká počas Brahmovho života. Vlastnosti vyššej Kṛṣṇovej energie sú pravým opakom vlastností hmotného sveta. Vyššie a nižšie stavy bytia boli vysvetlené v siedmej kapitole.

Kṛṣṇova vyšší, duchovní energie je transcendentální a věčná. Je stranou všech změn, kterými se vyznačuje hmotná příroda, jež se během dní a nocí Brahmy projevuje a zaniká. Vlastnosti Kṛṣṇovy vyšší energie jsou pravým opakem vlastností hmotné přírody. Popis vyšší a nižší přírody podává sedmá kapitola.