Skip to main content

Bg. 8.20

Tekst

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

Synonyms

paraḥ — transcendental; tasmāt — til den; tu — men; bhāvaḥ — natur; anyaḥ — en anden; avyaktaḥ — umanifesteret; avyaktāt — til det umanifesterede; sanātanaḥ — evig; yaḥ saḥ — den, som; sarveṣu — alt; bhūteṣu — manifestationer; naśyatsu — idet de bliver udslettet; na — aldrig; vinaśyati — den udslettes.

Translation

Og dog findes der en anden umanifesteret natur, der er evig og transcendental til denne manifesterede og umanifesterede materie. Den er suveræn og forgår aldrig. Når alt i denne verden bliver tilintetgjort, består den del, som den er.

Purport

FORKLARING: Kṛṣṇas højere åndelige energi er transcendental og evig. Den ligger uden for alle forandringerne i den materielle natur, der bliver manifesteret og tilintetgjort i løbet af Brahmās dage og nætter. Kṛṣṇas højere energi er i kvalitet fuldstændig modsat den materielle natur. Højere og lavere natur bliver forklaret i kapitel 7.