Skip to main content

VERŠ 20

TEXT 20

Verš

Tekstas

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati
paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

Synonyma

Synonyms

paraḥ — transcendentálna; tasmāt — voči tomu; tu — ale; bhāvaḥ — prírode; anyaḥ — iné; avyaktaḥ — neprejavené; avyaktāt — neprejavenému; sanātanaḥ — večná; yaḥ saḥ — tá, ktorá; sarveṣu — celý; bhūteṣu — svet; naśyatsu — zaniká; na — nie; vinaśyati — zničený.

paraḥ — transcendentinė; tasmāt — šiai; tu — tačiau; bhāvaḥ — gamta; anyaḥ — kita; avyaktaḥ — neišreikšta; avyaktāt — neišreikštai; sanātanaḥ — amžina; yaḥ saḥ — ta, kuri; sarveṣu — visą; bhūteṣu — kūriniją; naśyatsu — sunaikinus; na — niekada; vinaśyati — yra sunaikinama.

Překlad

Translation

Jestvuje však iná neprejavená príroda, ktorá je večná a transcendentálna voči prejavenej a neprejavenej hmote. Je najvyššia a nezničiteľná. Nezaniká, ani keď tento svet zanikne.

Bet yra ir kita neišreikšta gamta, ji amžina ir transcendentali šios išreikštos ir neišreikštos materijos atžvilgiu. Ji aukščiausia ir niekad nesunaikinama. Kai viskas šiame pasaulyje sunaikinama, toji dalis išlieka kaip buvus.

Význam

Purport

Kṛṣṇova vyššia duchovná energia je transcendentálna a večná. Nepodlieha zmenám ako hmotný svet, ktorý vzniká a zaniká počas Brahmovho života. Vlastnosti vyššej Kṛṣṇovej energie sú pravým opakom vlastností hmotného sveta. Vyššie a nižšie stavy bytia boli vysvetlené v siedmej kapitole.

KOMENTARAS: Kṛṣṇos aukštesnioji dvasinė energija yra transcendentinė ir amžina. Jai nedaro įtakos Brahmos dieną kuriamos, o naktį naikinamos materialios gamtos pokyčiai. Aukštesniosios Kṛṣṇos energijos savybės yra visiškai priešingos materialiai gamtai. Aukštesnioji ir žemesnioji gamta paaiškintos septintame skyriuje.