Skip to main content

VERŠ 20

TEXT 20

Verš

Text

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati
paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

Synonyma

Synonyms

paraḥ — transcendentálna; tasmāt — voči tomu; tu — ale; bhāvaḥ — prírode; anyaḥ — iné; avyaktaḥ — neprejavené; avyaktāt — neprejavenému; sanātanaḥ — večná; yaḥ saḥ — tá, ktorá; sarveṣu — celý; bhūteṣu — svet; naśyatsu — zaniká; na — nie; vinaśyati — zničený.

paraḥ — transzendental; tasmāt — zu dieser; tu — aber; bhāvaḥ — Natur; anyaḥ — eine andere; avyaktaḥ — unmanifestiert; avyaktāt — zum Unmanifestierten; sanātanaḥ — ewig; yaḥ saḥ — das, was; sarveṣu — die gesamte; bhūteṣu — Manifestation; naśyatsu — vernichtet werdend; na — niemals; vinaśyati — wird vernichtet.

Překlad

Translation

Jestvuje však iná neprejavená príroda, ktorá je večná a transcendentálna voči prejavenej a neprejavenej hmote. Je najvyššia a nezničiteľná. Nezaniká, ani keď tento svet zanikne.

Jedoch gibt es noch eine andere, unmanifestierte Natur, die ewig ist und zur manifestierten und unmanifestierten Materie in transzendentaler Stellung steht. Sie ist über alles erhaben und vergeht niemals. Wenn alles in der Welt vernichtet wird, bleibt dieser Teil, wie er ist.

Význam

Purport

Kṛṣṇova vyššia duchovná energia je transcendentálna a večná. Nepodlieha zmenám ako hmotný svet, ktorý vzniká a zaniká počas Brahmovho života. Vlastnosti vyššej Kṛṣṇovej energie sú pravým opakom vlastností hmotného sveta. Vyššie a nižšie stavy bytia boli vysvetlené v siedmej kapitole.

ERLÄUTERUNG: Kṛṣṇas höhere, spirituelle Energie ist transzendental und ewig. Sie befindet sich jenseits aller Wandlungen der materiellen Natur, die während der Tage und Nächte Brahmās manifestiert bzw. vernichtet wird. Kṛṣṇas höhere Energie ist der materiellen Natur qualitativ genau entgegengesetzt. Diese höhere und niedere Natur werden im Siebten Kapitel erklärt.