Skip to main content

Bg. 8.20

Szöveg

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

Szó szerinti jelentés

paraḥ – transzcendentális; tasmāt – ahhoz képest; tu – de; bhāvaḥ – természet; anyaḥ – másik; avyaktaḥ – megnyilvánulatlan; avyaktāt – a megnyilvánulatlanhoz képest; sanātanaḥ – örökkévaló; yaḥ saḥ – ami; sarveṣu – minden; bhūteṣu – megnyilvánulás; naśyatsu – megsemmisülésekor; na – sohasem; vinaśyati – elpusztul.

Fordítás

Ám létezik egy másik, megnyilvánulatlan természet is, amely ehhez a megnyilvánult és megnyilvánulatlan anyaghoz képest örök és transzcendentális. Ez a legfelsőbb világ, ami sohasem semmisül meg, s még akkor is megőrzi eredeti létét, amikor ebben a világban már minden megsemmisült.

Magyarázat

Kṛṣṇa felsőbbrendű, lelki energiája transzcendentális és örökkévaló; nem hatnak rá a Brahmā nappalán és éjjelén hol megnyilvánuló, hol megnyilvánulatlan anyagi természet változásai. Kṛṣṇa felsőbbrendű energiája minőség szempontjából teljes ellentéte az anyagi természetnek. A felsőbb- és alsóbbrendű természetet a hetedik fejezet magyarázza el.