Skip to main content

VERŠ 20

TEXT 20

Verš

Текст

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati
парас тасма̄т ту бга̄во ’нйо
’вйакто ’вйакта̄т сана̄танах̣
йах̣ са сарвешу бгӯтешу
наш́йатсу на вінаш́йаті

Synonyma

Послівний переклад

paraḥ — transcendentálna; tasmāt — voči tomu; tu — ale; bhāvaḥ — prírode; anyaḥ — iné; avyaktaḥ — neprejavené; avyaktāt — neprejavenému; sanātanaḥ — večná; yaḥ saḥ — tá, ktorá; sarveṣu — celý; bhūteṣu — svet; naśyatsu — zaniká; na — nie; vinaśyati — zničený.

парах̣—трансцендентний; тасма̄т—до цього; ту—але; бга̄вах̣— природа; анйах̣—інший; авйактах̣—невиявлений; авйакта̄т—до невиявленого; сана̄танах̣—вічний; йах̣ сах̣—той, що; сарвешу— усього; бгӯтешу—проявлення; наш́йатсу—у знищенні; на—ніколи; вінаш́йаті—знищується.

Překlad

Переклад

Jestvuje však iná neprejavená príroda, ktorá je večná a transcendentálna voči prejavenej a neprejavenej hmote. Je najvyššia a nezničiteľná. Nezaniká, ani keď tento svet zanikne.

Але існує інша невиявлена природа, вічна й трансцендентна щодо проявленої та непроявленої матерії. Ця природа — вища й ніколи не знищується. Коли все в цьому світі знищується, та частина залишається незмінною.

Význam

Коментар

Kṛṣṇova vyššia duchovná energia je transcendentálna a večná. Nepodlieha zmenám ako hmotný svet, ktorý vzniká a zaniká počas Brahmovho života. Vlastnosti vyššej Kṛṣṇovej energie sú pravým opakom vlastností hmotného sveta. Vyššie a nižšie stavy bytia boli vysvetlené v siedmej kapitole.

Вища духовна енерґія Кр̣шн̣и трансцендентна і вічна. Її не торкаються ніякі зміни матеріальної природи, що відповідно проявляється і знищується з приходом дня або ночі Брахми. Вища енерґія Кр̣шн̣и за своїми якостями цілком протилежна матеріальній природі. Вищу й нижчу природи описано в сьомій главі.