Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Texto

Verš

evaṁ sva-bharaṇākalpaṁ
tat-kalatrādayas tathā
nādriyante yathā pūrvaṁ
kīnāśā iva go-jaram
evaṁ sva-bharaṇākalpaṁ
tat-kalatrādayas tathā
nādriyante yathā pūrvaṁ
kīnāśā iva go-jaram

Palabra por palabra

Synonyma

evam — de este modo; sva-bharaṇa — de mantenerlos; akalpam — incapaz; tat — su; kalatra — esposa; ādayaḥ — y el resto; tathā — así; na — no; ādriyante — respetan; yathā — como; pūrvam — antes; kīnāśāḥ — granjeros; iva — como; go-jaram — a un buey viejo.

evam — takto; sva-bharaṇa — udržovat je; akalpam — neschopný; tat — jeho; kalatra — žena; ādayaḥ — atd.; tathā — tak; na — ne; ādriyante — uctívají; yathā — jako; pūrvam — předtím; kīnāśāḥ — farmáři; iva — jako; go-jaram — starého vola.

Traducción

Překlad

Viendo que ya no puede mantenerlos, su esposa y el resto de la familia dejan de tratarlo con el mismo respeto que antes, como los granjeros avarientos, que tratan peor a sus bueyes viejos y cansados.

Když jeho žena a další vidí, že je nedokáže podporovat, přestanou se k němu chovat se stejnou úctou jako předtím, stejně jako lakomí farmáři již nejednají stejně se starými a sedřenými voly.

Significado

Význam

No solo en la actualidad, sino desde siempre, a nadie le gusta un anciano que no sea capaz de ganar nada para la familia. En algunas sociedades y estados modernos, se les llega a administrar veneno para que mueran lo antes posible. Ciertas sociedades caníbales organizan un festival en el que, muy divertidos, matan al abuelo y hacen un banquete con su cuerpo. Se da el ejemplo de que al granjero no le gusta el buey viejo que ya no trabaja. De la misma manera, cuando a una persona apegada a la vida familiar le llega la vejez y no puede ganar dinero, su esposa, sus hijos, hijas y demás familiares no están contentos con él, y en consecuencia lo desdeñan y, por supuesto, le faltan al respeto. Por eso es prudente que abandone el apego a la familia antes de llegar a la vejez, y se refugie en la Suprema Personalidad de Dios. Debe ocuparse en servir al Señor, para que el Señor Supremo Se encargue de él, y así no sufrirá el desdén de sus supuestos familiares.

Nejen v současné době, ale již od nepaměti nikdo nemá rád starého člověka, který žije s rodinou, ale nedokáže vydělávat. Dokonce i v moderní době se v některých společenstvích nebo státech podává starým lidem jed, aby co nejrychleji zemřeli. Existují kanibalistická společenství, kde předky zabíjejí a pořádají hostiny, při kterých jedí jejich těla. Je uveden příklad, že farmář nemá rád starého býka, který již přestal pracovat. Stejně tak když člověk připoutaný ke své rodině zestárne a již nedokáže vydělávat, jeho žena, synové, dcery a další příbuzní ho přestanou mít rádi a nejenže mu nevzdávají úctu, ale vůbec si ho nevšímají. Rozumný člověk se proto dříve, než se dostaví stáří, zbaví připoutanosti k rodině a přijme útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství. Zaměstná se ve službě Pánu a Nejvyšší Pán se o něho postará, takže nebude přehlížen svými takzvanými příbuznými.